Cercul de Matematica Clasa a III-a

Free
Cercul de Matematica Clasa a III-a

Cercul de matematica clasa a III-a se adresează pregătirii elevilor de clasa a III-a care își doresc să fie performanți la matematică și care se pregătesc pentru a deveni viitori olimpici. Cercul de matematica pentru clasa a III-a este organizat in colaborare cu Scoala SPECTRUM.

Cei care aleg să se pregătească în cadrul CEL vor beneficia de metode inovative de predare și de un know-how performant, transmis către elevi de profesori bine pregătiți și a căror rezultate s-au remarcat în ultimii ani la nivelul olimpiadelor si concursurilor naționale și internaționale.

Partea teoretică a fiecarei lecții este completată de exerciții sau activități care să familiarizeze elevii cu aplicațiile directe ale teoriilor studiate.

In cadrul acestui program elevii sunt sprijiniţi să gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluţii şi să rezolve probleme utilizând metode diverse. Matematica devine astfel o cale prin care pot fi rezolvate probleme curente, dezvoltând cunoştinţe, abilităţi şi atitudini utile în studiul altor discipline, în profesia viitoare şi în viaţă.

Acest program promovează cele mai importante atitudini şi valori care pot fi dezvoltate prin această disciplină, precum: respectul pentru adevăr şi perseverenţa pentru găsirea celor mai eficiente soluţii, dezvoltarea de argumente şi evaluarea validităţii unor argumente.

Activităţile pot fi organizate individual, frontal sau în echipe, cultivând astfel spiritul de echipă, încrederea în sine şi respectul pentru ceilalţi, toleranţa, curajul de a prezenta o opinie personală şi spiritul de iniţiativă al elevilor. Încrederea în sine şi autonomia personală sunt susţinute la nivel metodologic prin utilizarea erorii ca sursă de învăţare, prin încurajarea obţinerii de soluţii multiple şi prin aplicarea matematicii în viaţa familială şi în evenimentele trăite în clasă sau în şcoală. Astfel se formează interesul elevilor pentru a reuşi în învăţare şi pentru continuarea studiului disciplinei.

Matematica, prin activităţile interdisciplinare propuse, contribuie la încurajarea comportamentului creativ al elevilor, consolidând, la nivel intelectual, atitudini pozitive atât faţă de matematică, cât şi faţă de alte domenii de studiu: arte, ştiinţe, limbă şi comunicare.

Cursul se va desfasura pe parcursul a 17 sedinte incepand cu data de 27.01.2018, iar costul este 600 lei.

Va asteptam!

Cercul de matematica pentru clasa a III-a va fi organizat la Scoala Spectrum Bucuresti si Scoala Spectrum Constanta.

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration 2 ore
  • Skill level 10
  • Language Româna
  • Students 0
  • Assessments Self
Curriculum is empty.
Free