Istorie pentru BAC

Free
Istorie pentru BAC

In cadrul Centrului de Educație Lumina, cursanții înscriși la cursul de Istorie pentru BAC găsesc sprijinul necesar și se pregătesc să obțină rezultate bune și foarte bune la lucrările de control, teze, olimpiade și la examenul de Bacalaureat.

Cum funcționează
Urmărim dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, indispensabile pentru orice tip de activitate profesională. Acestea se bazează pe: exprimarea clară, coerentă în limba română, ascultarea, înțelegerea și producerea unui mesaj oral sau scris, adaptarea la diverse situații de comunicare;
Explicăm importanța cunoașterii istoriei pentru examenul de bacalaureat, precum și pentru acumularea cunoștințelor de cultură generală sau pentru dezvoltarea unei cariere;
Formăm grupe restrânse de 8 - 12 elevi, echilibrate din punct de vedere al nivelului de cunoștințe și stilurilor de învățare;
Încurajăm o competiție pozitivă între membrii grupului astfel încât toti elevii să obțină rezultate cât mai bune, să interacționeze unii cu ceilalți, să lucreze în echipă și să obțină performanțe maxime la momentele în care acest lucru este necesar;
Monitorizăm cu atenție și informăm părinții cu privire la activitatea copiilor;
Proiectăm și realizăm activități de instruire în baza competențelor și conținuturilor incluse în Curriculum Național.

Acest curs se adresează elevilor din clasa a XII-a și absolvenților de liceu care vor susține examenul de Bacalaureat la proba Istorie.

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration 2 ore
  • Skill level 30
  • Language Romana
  • Students 0
  • Assessments Self
Curriculum is empty.
Free