Matematica pentru Evaluarea Nationala

Free
Matematica pentru Evaluarea Nationala

Matematica stă la baza tuturor științelor naturii, cu ajutorul ei stabilindu-se toate teoriile și legile acestora. In general, matematica este definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În cadrul Centrului de Educație Lumina, cursanții găsesc sprijinul necesar și se pregătesc să obțină rezultate bune și foarte bune la lucrările de control, teze, olimpiade și la examenul de evaluare națională sau Bacalaureat.

Profesorii noștri ajută elevii să înțeleagă și să asimileze cunoștințele teoretice și să-și dezvolte competențe, astfel încât să poată aplica cunoștințele în rezolvarea problemelor. Se pune accent pe crearea unor situații concrete, pentru a demonstra aplicabilitatea și utilitatea matematicii, în viața de zi cu zi.

Prin această contextualizare, se declanșează un proces logic de gândire și se articulează cunoștințele mult mai eficient decât în cazul învățarii prin memorare. Aplicațiile practice îl susțin pe elev în a face trecerea de la dimensiunea teoretică la cea aplicativă.

Cum funcționează
Urmărim înțelegerea și fixarea noțiunilor de bază, recuperarea lacunelor, efectuarea temelor și menținerea unui ritm constant de pregătire;
Explicăm importanța, relevanța și aplicațiile practice ale matematicii;
Formăm grupe restrânse de 8 - 12 elevi, echilibrate din punct de vedere al nivelului de cunoștințe și stilurilor de învățare;
Încurajăm o competiție pozitivă între membrii grupului astfel încât toti elevii să obțină rezultate cât mai bune, să interacționeze unii cu ceilalți, să lucreze în echipă și să obțină performanțe maxime la momentele în care acest lucru este necesar;
Monitorizăm cu atenție și informăm părinții cu privire la activitatea copiilor;
Proiectăm și realizăm activități de instruire în baza competențelor și conținuturilor incluse în Curriculum Național.

Course Features

 • Lectures 30
 • Quizzes 0
 • Duration 2 ore
 • Skill level 30
 • Language Romana
 • Students 0
 • Assessments Self
 • Principal 0/30

  • Lecture1.1
   How to npm
   30m
  • Lecture1.2
   How to start your career in IT
   30m
  • Lecture1.3
   How to use LearnPress
   20m
  • Lecture1.4
   HTML App Cache
   0m
  • Lecture1.5
   HTML Audio
   30m
  • Lecture1.6
   HTML Canvas
   30m
  • Lecture1.7
   HTML Drag/Drop
   0m
  • Lecture1.8
   HTML Geolocation
   30m
  • Lecture1.9
   HTML Intro
   30m
  • Lecture1.10
   HTML Local Storage
   30m
  • Lecture1.11
   HTML Media
   30m
  • Lecture1.12
   HTML Plug-ins
   30m
  • Lecture1.13
   HTML SSE
   30m
  • Lecture1.14
   HTML SVG
   30m
  • Lecture1.15
   HTML Video
   30m
  • Lecture1.16
   HTML Web Workers
   0m
  • Lecture1.17
   HTML YouTube
   0m
  • Lecture1.18
   HTML5 Elements
   30m
  • Lecture1.19
   HTML5 Intro
   30m
  • Lecture1.20
   HTML5 Migration
   30m
  • Lecture1.21
   HTML5 Semantics
   30m
  • Lecture1.22
   HTML5 Style Guide
   30m
  • Lecture1.23
   HTML5 Support
   30m
  • Lecture1.24
   Icon Bar
   0m
  • Lecture1.25
   30m
  • Lecture1.26
   Installing and Using Sass Globbing
   30m
  • Lecture1.27
   Installing Singularity Grid System
   30m
  • Lecture1.28
   Introduction to subnetting
   30m
  • Lecture1.29
   Introduction to WordPress
   30m
  • Lecture1.30
   Invoking the Interpreter
   30m
Free