Cercul de Matematica Clasa a II-a

CEL – Centrul de Educație Lumina în colaborare Școală Spectrum organizează Cercul de matematica clasa a II-a  începând cu data de 26.09.2021 sub coordonarea cadrelor didactice ale Școlii SPECTRUM.

Cercul de matematica clasa a II-a de matematică se va desfăsura la

  • centrul CEL PALLADY – str. Balta Albina nr. 9, sector 3, în zilele de sâmbătă în intervalul orar 11.00 – 13.00
  • centrul CEL COLENTINA – sos. Colentina nr. 64B, sector 2, în zilele de sâmbătă în intervalul orar 09.00 -11.00 
  • Pregatire Online – Zoom în zilele de sâmbătă în intervalul orar 09.00 -11.00

Locurile sunt limitate si vor fi distribuite în ordinea înscrierilor.

Programul se va desfășura pe parcursul a 25 ședințe săptămânale până la finele anului școlar 2021-2022.

Iti oferim pregatire cu profesori cu experienta si rezultate in grupe restranse de elevi, maxim 12 elevi in grupa ( in sala ) sau maxim 20 elevi in grupa de Online- Zoom

Taxa totală pentru cele 25 ședințe este :

  • 1.800 RON in sala de curs max, 12 elevi in grupa 
  • 1.190 RON Online -Zoom  

Banca Transilvania
CONT RO92 BTRL RONCRT03 7757 0501
C.U.I RO 36897625
GLOBAL EDUCATION&CONSULTANCY SRL
STR. BALTA ALBINA NR 9 SECTOR 3

Contractele se pot incheia online (via e-mail) sau la sediul nostru. Adresa la care se pot încheia contractele este: str. Balta Albina nr. 9 sector 3, București, Școală SPECTRUM Demisol, camera AD11

Cei care aleg să se pregătească în cadrul CEL vor beneficia de metode inovative de predare și de un know-how performant, transmis către elevi de profesori bine pregătiți și a căror rezultate s-au remarcat în ultimii ani la nivelul olimpiadelor si concursurilor naționale și internaționale.

Partea teoretică a fiecărei lecții este completată de exerciții sau activități care să familiarizeze elevii cu aplicațiile directe ale teoriilor studiate.

In cadrul acestui program elevii sunt sprijiniți să gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluţii şi să rezolve probleme utilizând metode diverse. Matematica devine astfel o cale prin care pot fi rezolvate probleme curente, dezvoltând cunoştinţe, abilităţi şi atitudini utile în studiul altor discipline, în profesia viitoare şi în viaţă.

Acest program promovează cele mai importante atitudini şi valori care pot fi dezvoltate prin această disciplină, precum: respectul pentru adevăr şi perseverență pentru găsirea celor mai eficiente soluții, dezvoltarea de argumente şi evaluarea validităţii unor argumente.

Activităţile pot fi organizate individual, frontal sau în echipe, cultivând astfel spiritul de echipă, încrederea în sine şi respectul pentru ceilalţi, toleranţa, curajul de a prezenta o opinie personală şi spiritul de iniţiativă al elevilor. Încrederea în sine şi autonomia personală sunt susţinute la nivel metodologic prin utilizarea erorii ca sursă de învăţare, prin încurajarea obţinerii de soluţii multiple şi prin aplicarea matematicii în viaţa familială şi în evenimentele trăite în clasă sau în şcoală. Astfel se formează interesul elevilor pentru a reuşi în învăţare şi pentru continuarea studiului disciplinei.

Matematica, prin activităţile interdisciplinare propuse, contribuie la încurajarea comportamentului creativ al elevilor, consolidând, la nivel intelectual, atitudini pozitive atât faţă de matematică, cât şi faţă de alte domenii de studiu: arte, ştiinţe, limbă şi comunicare.

Pentru detalii suplimentare puteți lua legătura  cu colegul nostru, domnișoara Mahri Taganova pe email, la adresa m.taganova@lumina.ro, pe telefon, la numărul 0770 60 40 90

Pentru înscriere vă rugăm sa completați formularul următor:

clasa-2-matematica-performanta

Cercul de matematica clasa a 2-a

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll to Top
Visit Us On Facebook