Curs Limba Romana – Pregatire pentru Evaluarea Nationala – profesor Simona Caucă

CU UN PAS ÎNAINTEA EVALUĂRII NAȚIONALE!

CURSUL SE ADRESEAZĂ ABSOLVENȚILOR CLASEI A VII-A.

Programul se va desfășura în intervalul orar 18:00 – 20:00, Online, pe platforma Zoom, astfel:

 MODULUL I: 05 – 09 august 2024 (5 sedințe)

MODULUL AL II-LEA: 02 – 06 septembrie 2024 (5 sedințe)

 

Cursurile se vor desfășura sub coordonarea doamnei profesor dr. Simona Caucă, cadru didactic doctor în lingvistică, cu o bogată experiență în pregătirea elevilor olimpici. De asemenea, elevii pregătiți de dna profesor au avut rezultate excepționale atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat (promovabilitate 100%).

 

CURSUL  DE RECAPITULARE/ APROFUNDARE A CONȚINUTURILOR PARCURSE ÎN CLASA A VII-A (limba și literatura română) își propune să formeze capacităţi de receptare şi de exprimare orală şi scrisă, să cultive creativitatea literar-artistică şi să dezvolte latura moral-estetică a personalităţii elevilor.

RESTRUCTURĂM MATERIA ȘCOLARĂ PENTRU A FI EFICIENT EXERSATĂ ȘI ASIMILATĂ ( SCHEME RECAPITULATIVE, HĂRȚI CONCEPTUALE, TABELE,   DIAGRAME ETC.)

VOM EXERSA NOȚIUNILE TEORETICE (VEZI „CONȚINUTURILE” DE MAI JOS) PRIN FIȘE DE LUCRU, TESTE (fișe LIVEWORKSHEETS), JOCURI INTERACTIVE/ DIGITALE, PROPUNÂND VARIANTE DE REZOLVARE.

EXERSĂM VARIANTE DE EVALUARE NAȚIONALĂ – CLASA A VIII-A, VIZÂND

CONȚINUTURILE DIN CLASELE A V-A, A VI-A ȘI A VII-A.

EXPLICĂM METODELE DE REZOLVARE (PAȘII) PENTRU DIFERITE TIPURI DE EXERCIȚII.

EXPLICĂM PAȘII DE REDACTARE A UNUI ESEU:

*  TEXT NARATIV (cu inserarea diferitelor tipuri de secvențe: descriptive, argumentative, dialogate, explicative)

* CARACTERIZARE DE PERSONAJ (NARATIV și DRAMATIC),

* PAGINĂ DE JURNAL,

* SCRISOARE,

* E-MAIL,

* MESAJUL UNUI TEXT EPIC/NARATIV ;

* MESAJUL UNUI TEXT DRAMATIC;

* MESAJUL UNUI TEXT LIRIC ETC.

 

              CONȚINUTURI:  Elemente de construcție a comunicării:

MODULUUL I – Gramatică:

 1. VOCABULARUL:

                        * Componentele vocabularului

                        * Cuvântul. Sensul cuvintelor

                                    – monosemantice, polisemantice

                                    – sens propriu de bază

                                    – sens secundar

                                    – sens figurat

                        * Arhaisme, regionalisme, neologisme, elemente de argou/ jargon, sinonime, antonime, omonime, omofone, omografe, paronime

                        * Pleonasmul, cacofonia

                        * Mijloace de îmbogățire a vocabularului

                                    – interne: derivare, compunere, conversiune

                                    – externe: împrumuturile din alte limbi

                        * Câmp semantic. Familie lexicală. Cuvânt de bază. Rădăcină

 1. FONETICA:

                        * Clasificarea sunetelor

                                    – vocale, semivocale, consoane

                        * Corespondența dintre sunete și litere

                        * Diftong. Triftong. Hiat

                        * Accentul. Utilizarea corectă a accentului. Variante accentuale admise/neadmise de normă (DOOM3)

                        * Semne de punctuație: punctul, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării, două puncte, punct și virgulă, puncte de suspensie etc.

                        * Semne ortografice: cratima, apostroful

 1. MORFOLOGIA:

                        * Verbul:

                                    – Flexiunea verbului (număr, persoană, mod, timp)

                                    – Moduri verbale personale/ predicative ( indicativ, conjunctiv, condițional-optativ, imperativ) și timpurile lor

                                    – Verbe auxiliare (a fi, a vrea, a avea)

                                    – Verbe copulative ( a fi, a deveni, a ajunge, a  ieși, a se face, a rămâne, a însemna)

                                    – Forme verbale nepersonale ( infinitivul, participiul, gerunziul, supinul) și utilizările lor sintactice

                        * Substantivul:

                                    – Genul, numărul, cazul

                                    – Tipuri de substantive: comun, propriu, colective, defective

                                    – Articolul: hotărât, nehotărât, genitival

                                    – Posibilități combinatorii ale substantivului (funcții sintactice)

                        * Pronumele:

                                    – Tipuri de pronume: personal, personal de politețe, reflexiv, posesiv și adjectiv pronominal posesiv, demonstrativ și adjectiv pronominal demonstrativ,  interogativ și adjectiv pronominal interogativ, relativ și adjectiv pronominal relativ, negativ și adjectiv pronominal negativ, de întărire și adjectiv pronominal de întărire, nehotărât și adjectiv pronominal nehotărât.

                                    –  Anticiparea și reluarea prin clitice pronominale

                                    –  Posibilități combinatorii ale pronumelor și adjectivelor pronominale

                        * Adjectivul:

                                    – Grade de comparație

                                    – Articolul demonstrativ

                                    – Acordul substantivului cu adjectivul

                                    – Posibilități combinatorii ale adjectivelor

                        * Adverbul:

                                    – Tipuri de adverbe: de mod, de timp, de loc

                        * Numeralul:

                                    – Aspecte normative

                        * Prepoziția

                        * Interjecția:

                                    – Onomatopee

                                    – Interjecția predicativă

                        * Conjuncția

 1. SINTAXA:

                        * Predicatul verbal. Predicatul nominal

                        * Numele predicativ. Acordul numele predicativ

                        * Subiectul exprimat (simplu și multiplu). Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)

                        * Acordul subiectului cu predicatul

                        * Atributul. Apoziția

                        * Complementul (direct, indirect, prepozițional)

                        * Circumstanțialul de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop

 1. Enunțul: asertiv, interogativ, exclamativ, imperativ
 2. Propoziția: simplă, dezvoltată, negativă, afirmativă

MODULUL II – Lectură/Redactare:

 1. Idee principală. Idee secundară. Temă. Plan simplu de idei. Plan dezvoltat de idei
 2. Textul literar, nonliterar
 3. Tipare textuale: narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, argumentativ
 4. Tipuri de texte: epic, liric, dramatic

– Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de caracterizare

– Textul dramatic și arta spectacolului

 • Autor, personaj dramatic
 • Rolul indicațiilor scenice
 • Rolul dialogului
 • Actori, decor, costume, lumini, muzică

– Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor

 

 1. Alte tipuri de texte: scrisoarea, e-mailul, jurnalul
 2. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă

  Locurile sunt limitate (maxim 20) și vor fi alocate în ordinea înscrierii.

Tariful pentru participarea la această activitate (20 ore de curs) este de 750 lei pentru fiecare modul sau de 1500 lei pentru ambele module.

Pentru înscriere vă rugăm să completați și să semnați contractul de mai jos și să îl încărcați în formularul de înscriere:

            CONTRACT

Pentru înscriere va rugăm să completați formularul de mai jos:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email gabriela.dragoi@cedlum.ro sau la telefon 0773.724.740

Vă așteptăm cu drag!              

 

 „Să înveţi pentru tine, dar să ştii pentru toţi!

NICOLAE IORGA

Scroll to Top
Visit Us On Facebook