Limbă și Literatura Romana pentru Evaluarea Națională

In cadrul Centrului de Educație Lumina, cursanții găsesc sprijinul necesar și se pregătesc să obțină rezultate bune și foarte bune la lucrările de control, teze, olimpiade și la examenul de evaluare națională.

CUM FUNCȚIONEAZĂ
  • Urmărim dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, indispensabile pentru orice tip de activitate profesională. Acestea se bazează pe: exprimarea clară, coerentă în limba română, ascultarea, înțelegerea și producerea unui mesaj oral sau scris, adaptarea la diverse situații de comunicare. In formarea competențelor de limbă, un rol activ îl joacă însușirea normelor gramaticale ale limbii;
  • Explicăm importanța cunoașterii limbii și literaturii române pentru dezvoltarea unei cariere;
  • Formăm grupe restrânse de 8 – 12 elevi, echilibrate din punct de vedere al nivelului de cunoștințe și stilurilor de învățare;
  • Încurajăm o competiție pozitivă între membrii grupului astfel încât toti elevii să obțină rezultate cât mai bune, să interacționeze unii cu ceilalți, să lucreze în echipă și să obțină performanțe maxime la momentele în care acest lucru este necesar;
  • Pregătim elevii care doresc performanțe superioare: participare la concursuri sau olimpiade școlare, prin intermediul programelor intensive de pregătire;
  • Monitorizăm cu atenție și informăm părinții cu privire la activitatea copiilor;
  • Proiectăm și realizăm activități de instruire în baza competențelor și conținuturilor incluse în Curriculum Național.

Acest curs se adresează elevilor din ciclul gimnazial clasa a VII-a și a VIII-a, care vor susține examenul de Evaluare Națională la limba și literatura română.

CEL – Pregătire Evaluare Națională

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Leave a Comment

Scroll to Top
Visit Us On Facebook