Cedlum Cercul De Matematica Clasa 4 Cursul Micutii Campioni

CURS DE RECAPITULARE/APROFUNDARE  LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA

CURSUL SE ADRESEAZĂ ABSOLVENȚILOR CLASEI A IV-A.

 

CEL – Centrul de Educatie Lumina organizează Cursul de limba si literatura română, în vederea pregătirii elevilor pentru intrarea în ciclul gimnazial.

Programul se va desfășura de luni până vineri,  în perioada 29.07.2024-09.08.2024, în intervalul orar 11.00-13.00.

Cursurile se vor desfășura sub coordonarea doamnei profesor NICOLETA MĂRGEAN, cadru didactic al Liceului Teoretic Internațional de Informatică din anul 2004, cu o experiență de peste 25 de ani în învățământ. De asemenea, elevii pregătiți de dna profesor au avut rezultate excepționale atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat ( promovabilitate 100%). Doamna profesor este implicată activ și în procesul de admitere in clasa a V-a, elaborand, de multi ani, subiectele de examen.

 

CURSUL  DE RECAPITULARE/ APROFUNDARE A CONȚINUTURILOR PARCURSE ÎN CLASA A IV-A (limba și literatura română) își propune să formeze capacităţi de receptare şi de exprimare orală şi scrisă, să cultive creativitatea literar-artistică şi să dezvolte latura moral-estetică a personalităţii elevilor.

 

     Un prim obiectiv important pentru copiii care vor trece in ciclul gimnazial  este să verifice, în timp util, măsura în care si-au insusit notiunile de baza predate in ciclul primar si daca au dezvoltat abilitatile necesare pentru o buna intelegere a orelor de limba si literatura romana. In acest sens, vom asigura aprofundarea/ consolidarea conținuturilor parcurse în anul școlar 2023-2024 (clasa a IV-a).

Programul este conceput astfel:

Fiecare ședință (de 2 ore) va fi structurată în două părți:

* prima parte (1 oră) va fi destinată recapitulării/consolidării/ predării noțiunilor de construcție a comunicării/ gramatică ;

* cea de-a doua parte (1 oră) va asigura consolidarea informațiilor recapitulate/ predate, prin aplicații/ exerciții specifice.

 

CONȚINUTURI:

Elemente de construcție a comunicării:

Gramatică:

 1. VOCABULARUL:

                        * Componentele vocabularului

                        * Cuvântul. Sensul cuvintelor

                        * Cuvinte cu sens asemanator. Cuvinte cu sens opus. Cuvinte cu aceeasi forma si sens diferit

                       * Familia de cuvinte

 1. FONETICA:

                        * Clasificarea sunetelor

                                    – vocale, consoane

                        * Corespondența dintre sunete și litere

                        * Despartirea in silabe

                        * Semne de punctuație: punctul, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării, două puncte, punct și virgulă, puncte de suspensie etc.

                        * Semne ortografice: cratima, apostroful

 1. MORFOLOGIA:

                        * Verbul:

                                    – Flexiunea verbului (număr, persoană, timp)

                                    – Pronuntarea si scrierea corecta a unor verbe

                       * Substantivul:

                                    – Genul, numărul

                                    – Tipuri de substantive: comun, propriu

 

                                   

                        * Pronumele:

                                – Pronumele personal

                               – Pronumele personal de politete

                               – Numarul, genul, persoana

                              – Alte forme ale pronumelui personal

                        * Adjectivul:

                                    – Pozitia adjectivului fata de substantiv

                                    – Acordul substantivului cu adjectivul

            SINTAXA:

                        * Predicatul

                                  – Predicatul exprimat prin verb

                        * Subiectul

                                   – Subiectul exprimat prin substantiv

                                  – Subiectul exprimat prin pronume personal

                        * Acordul subiectului cu predicatul

                        * Propozitia simpla. Partile principale de propozitie

                       * Propozitia dezvoltala. Partile secundare de propozitie

Lectură/Redactare:

 1. Ideea principală. Ideea secundară
 2. Cuvantul cheie
 3. Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
 4. Textul literar narativ
 5. Textul descriptiv de tip tablou
 6. Textul descriptiv de tip portret
 7. Textul in versuri
 8. Textul de informare si functional
 9. Alte tipuri de scriere:
 • Scrierea imaginativa de tip creativ
 • Povestirea scrisa a unui text
 • Transformarea dialogului in povestire
 • Textul creativ cu inceput sau sfarsit dat
 • Textul creativ in care se introduc expresii si cuvinte
 • Jurnalul de lectura. Fisa de lectura
 • E- mailul
 • Pagina de jurnal

Locurile sunt limitate (maxim 20) și vor fi alocate în ordinea înscrierii.

Tariful pentru participarea la această activitate (20 ore de curs) este de   1500 lei .

Pentru înscriere vă rugăm să completați și să semnați contractul de mai jos și să îl încărcați în formularul de înscriere:

            CONTRACT

Pentru înscriere va rugăm să completați formularul de mai jos:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email gabriela.dragoi@cedlum.ro sau la telefon 0773.724.740

Vă așteptăm cu drag!

Scroll to Top
Visit Us On Facebook