Cedlum Cercul De Matematica Clasa 4 Cursul Micutii Campioni

Să pășim încrezători în clasa a III-a!

 

În cadrul acestei activități vor  fi consolidate noțiunile de clasa a II-a la matematică și limba română.

 Perioada de desfășurare a cursului va fi 01-26 iulie 2024, avand ca profesor pe doamna Mariana Tabla.

 Programul se va desfășura pe percursul a 4 sătămâni, în zilele de luni și miercuri, interval orar 14:00 – 17:00:

 • 14.00 – 14.50 MATEMATICĂ
 • 15.00 – 15.50 MATEMATICĂ
 • 16.00 – 16.50 LIMBA ROMÂNĂ

 

Activitatea acestui curs se va desfășura Online pe platforma Zoom.

 

Programul se adresează elevilor care vor fi în clasa a III-a în anul educațional 2024-2025.

 

În cadrul acestui program, elevii sunt sprijiniți să gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluţii şi să rezolve probleme utilizând metode diverse în cadrul orelor de matematică. Partea teoretică a fiecărei lecții este completată de exerciții sau activități care să familiarizeze elevii cu aplicațiile directe ale teoriilor studiate.

Cu accent pe dezvoltarea vocabularui, pe înțelegerea logică a gramaticii limbi române și pe îmbogățirea orizontului creativ prin lectură, acest curs este un instrument care își va lăsa amprenta chiar și asupra succesului la examenele viitoare. 

Încrederea în sine şi autonomia personală sunt susţinute la nivel metodologic prin utilizarea erorii ca sursă de învăţare, prin încurajarea obţinerii de soluţii multiple şi prin aplicarea matematicii în viaţa familială şi în evenimentele trăite în clasă sau în şcoală. Astfel se formează interesul elevilor pentru a reuşi în învăţare şi pentru continuarea studiului disciplinei.

 

Temele abordate in cadrul acestui curs sunt urmatoarele:

Matematică, Clasa a II-a – conform programei școlare aprobate prin OMEN 3418/19.03.2013

Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000

 • formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
 • numerele pare și impare

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000

Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale în concentrul 0 – 100

Fracții

 • jumătate/doime, sfert/pătrime, fracții echivalente

Ordinea efectuării operațiilor

Probleme care se rezolvă prin una sau mai multe operații
Figuri și corpuri geometrice

 • figuri plane – pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc
 • axa de simetrie
 • corpuri geometrice – cub, cuboid, cilindru sferă, con

         Măsurări – lungimea; capacitatea vaselor; masa corpurilor

         Măsurări – măsurarea timpului; monede și bancnote

      

Limba Română, Clasa a II-a – conform programei școlare aprobate prin OMEN 3418/19.03.2013

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacțiune)

 • acte de vorbire (a se prezenta și a prezenta pe cineva, a formula o idee/ o părere/ o opinie)
 • cuvântul, propoziția, enunțul
 • dialogul
 • reguli de vorbire eficientă (elemente de politețe verbală)
 • forme ale discursului oral (descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane; povestirea unor întâmplări citite; povestirea unor întâmplări trăite sau observate)
 • reguli ale discursului oral

Citire/lectură

 • propoziția/enunțul
 • textul literar
 • textul narativ
 • textul liric
 • textul nonliterar/informativ

Scrierea/redactarea

 • alfabetul limbii române ( grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi)
 • ortografia
 • punctuația
 • organizarea textului scris
 • scrierea funcțională
 • scrierea imaginativă

Elemente de construcție a comunicării

 • vocabular
 • cuvântul (cuvinte cu sens asemănător, cuvinte cu sens opus, cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit)
 • fonetică

 Înscrierile se pot face până în data de 24 iunie 2024.

Tariful pentru participarea la aceasta activitate timp de 4 săptămâni (24 de ore) este de 1450 lei.

Pentru orice întrebare ne puteți scrie pe adresa de email gabriela.dragoi@cedlum.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0773724740.

Pentru înscriere vă rugăm să completați și să semnați contractul de mai jos și să îl încărcați în formularul de înscriere:

CONTRACT

 Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul de mai jos:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 Vă așteptăm să ne cunoaștem și să lucrăm împreună!

 

Scroll to Top
Visit Us On Facebook