Cedlum Cercul de Matematica Clasa 5 Performanta

Școală De Vară pentru viitorii elevi de clasa a VI-a Ora de Matematică

CEL – Centrul de Educație Lumina organizează Școala de vară la matematică,  pentru absolvenții clasei a V-a.

Cursul se adresează tuturor elevilor clasei a VI-a din anul educațional 2023-2024 și are ca scop recapitularea noțiunilor de clasa a IV-a și prezentarea de metode pentru rezolvarea problemelor de matematică din ciclul gimnazial.

Prin participarea la cursurile online veți beneficia de:
* acces la profesori calificați
* pregătire la materiile importante (matematica)
* colectiv redus în grupa/clasa – aproximativ 20 de elevi în clasa

Cursul se va desfășura în format online (pe platforma Zoom) și va cuprinde 8 ședințe de lucru a câte două ore.

Programul de desfășurare a cursului este de două ori pe săptămână, în zilele de marți și joi, timp de 4 săptămâni, în perioada 06 – 29 august 2024.

Intervalul orar de desfășurare a cursurilor este 09.00 – 11.00.

Cele 8 ședințe vor fi predate de către domnul profesor Viorel Zlate iar în cadrul programului vor fi parcurse teme de lucru precum:

ALGEBRĂ

Mulțimi și divizibilitate în mulțimea numerelor naturale

Rapoarte și proporții

Mulțimea numerelor întregi

Mulțimea numerelor rationale

Ecuații diofantice

Teoreme privind numerele prime (Teorema chineză a resturilor, mica teorema a lui Fermat, teorema lui Wilson, repartiția numerelor prime)

GEOMETRIE

Unghiuri

Perpendicularitate și parallelism

Triunghiul și congruența triunghiurilor

Competente generale:

  1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar;
  2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ si structural cuprinse în diferite surse informaționale;
  3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse context matematice
  4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situașie dată;
  5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date;
  6. Modelarea matematică a unei situații date prin integrarea achizițiilor din diferite domenii;

Elevii se pot înscrie la unul dintre programe, în limita locurilor disponibile. Programele vor avea teme comune dar și tematici specifice.

Locurile sunt limitate și vor fi alocate în ordinea înscrierii.

Costul pentru participarea la aceasta activitate timp de 4 săptămâni este de 990 lei.

Pentru înscriere vă rugăm să completați și să semnați contractul de mai jos și să îl încărcați în formularul de înscriere:

CONTRACT

Pentru înscriere va rugăm să completați formularul de mai jos:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email gabriela.dragoi@cedlum.ro sau la telefon 0773.724.740

Vă așteptăm cu drag!

Scroll to Top
Visit Us On Facebook