Cedlum Cercul De Matematica Clasa 4 Cursul Micutii Campioni

CURS DE RECAPITULARE/APROFUNDARE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ LA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

CURSUL SE ADRESEAZĂ ABSOLVENȚILOR CLASEI A VII-A.

 

CEL – Centrul de Educație Lumina organizează Cursul de limba si literatura română, în vederea pregătirii elevilor pentru Evaluarea Națională.

Activitatea se va desfășura online (pe platforma Zoom) și va conține un total de 10 ședințe. Fiecare ședința cuprinde 2 ore de curs.

Programul se va desfășura de luni până vineri,  în perioada 29.07.2024-09.08.2024, în intervalul orar 9.00-11.00.

 

Cursurile se vor desfășura sub coordonarea doamnei profesor NICOLETA MĂRGEAN, cadru didactic al Liceului Teoretic Internațional de Informatică din anul 2004, cu o experiență de peste 25 de ani în învățământ. De asemenea, elevii pregătiți de dna profesor au avut rezultate excepționale atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat (promovabilitate 100%). Doamna profesor este implicată activ si in procesul de admitere in clasa a V-a, elaborand, de multi ani, subiectele de examen.

 

CURSUL  DE RECAPITULARE/ APROFUNDARE A CONȚINUTURILOR PARCURSE ÎN CLASA A VII-A (limba și literatura română) își propune să formeze capacităţi de receptare şi de exprimare orală şi scrisă, să cultive creativitatea literar-artistică şi să dezvolte latura moral-estetică a personalităţii elevilor.

 

Un prim obiectiv important pentru viitorii absolvenți este să verifice, în timp util, măsura în care pot performa la examen. În vederea pregătirii și susținerii primului examen important din viața oricărui elev, vom asigura aprofundarea/ consolidarea conținuturilor parcurse în anul școlar 2023-2024 (clasa a VII-a).

Programul este conceput astfel:

Fiecare ședință (de 2 ore) va fi structurată în două părți:

* prima parte (1 oră) va fi destinată recapitulării/consolidării/ predării noțiunilor de construcție a comunicării/ gramatică și de teorie literară;

* cea de-a doua parte (1 oră) va asigura consolidarea informațiilor recapitulate/ predate, prin aplicații/ exerciții specifice.

 

CONȚINUTURI:

Elemente de construcție a comunicării:

 1. Gramatică:
 2. VOCABULARUL:

                        * Componentele vocabularului

                        * Cuvântul. Sensul cuvintelor

                                    – monosemantice, polisemantice

                                    – sens propriu de bază

                                    – sens secundar

                                    – sens figurat

                        * Arhaisme, regionalisme, neologisme, elemente de argou/ jargon, sinonime, antonime, omonime, omofone, omografe, paronime

                        * Pleonasmul, cacofonia

                        * Mijloace de îmbogățire a vocabularului

                                    – interne: derivare, compunere, conversiune

                                    – externe: împrumuturile din alte limbi

                        * Câmp semantic. Familie lexicală. Cuvânt de bază. Rădăcină

 1. FONETICA:

                        * Clasificarea sunetelor

                                    – vocale, semivocale, consoane

                        * Corespondența dintre sunete și litere

                        * Diftong. Triftong. Hiat

                        * Accentul. Utilizarea corectă a accentului. Variante accentuale admise/neadmise de normă (DOOM3)

                        * Semne de punctuație: punctul, virgula, semnul întrebării, semnul exclamării, două puncte, punct și virgulă, puncte de suspensie etc.

                        * Semne ortografice: cratima, apostroful

 1. MORFOLOGIA:

                        * Verbul:

                                    – Flexiunea verbului (număr, persoană, mod, timp)

                                    – Moduri verbale personale/ predicative ( indicativ, conjunctiv, condițional-optativ, imperativ) și timpurile lor

                                    – Verbe auxiliare (a fi, a vrea, a avea)

                                    – Verbe copulative ( a fi, a deveni, a ajunge, a  ieși, a se face, a rămâne, a însemna)

                                    – Forme verbale nepersonale ( infinitivul, participiul, gerunziul, supinul) și utilizările lor sintactice

                        * Substantivul:

                                    – Genul, numărul, cazul

                                    – Tipuri de substantive: comun, propriu, colective, defective

                                    – Articolul: hotărât, nehotărât, genitival

                                    – Posibilități combinatorii ale substantivului (funcții sintactice)

                        * Pronumele:

                                    – Tipuri de pronume: personal, personal de politețe, reflexiv, posesiv și adjectiv pronominal posesiv, demonstrativ și adjectiv pronominal demonstrativ,  interogativ și adjectiv pronominal interogativ, relativ și adjectiv pronominal relativ, negativ și adjectiv pronominal negativ, de întărire și adjectiv pronominal de întărire, nehotărât și adjectiv pronominal nehotărât.

                                    –  Anticiparea și reluarea prin clitice pronominale

                                    –  Posibilități combinatorii ale pronumelor și adjectivelor pronominale

                        * Adjectivul:

                                    – Grade de comparație

                                    – Articolul demonstrativ

                                    – Acordul substantivului cu adjectivul

                                    – Posibilități combinatorii ale adjectivelor

                        * Adverbul:

                                    – Tipuri de adverbe: de mod, de timp, de loc

                        * Numeralul:

                                    – Aspecte normative

                        * Prepoziția

                        * Interjecția:

                                    – Onomatopee

                                    – Interjecția predicativă

                        * Conjuncția

 1. SINTAXA:

                        * Predicatul verbal. Predicatul nominal

                        * Numele predicativ. Acordul numele predicativ

                        * Subiectul exprimat (simplu și multiplu). Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)

                        * Acordul subiectului cu predicatul

                        * Atributul. Apoziția

                        * Complementul (direct, indirect, prepozițional)

                        * Circumstanțialul de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop

 1. Enunțul: asertiv, interogativ, exclamativ, imperativ
 2. Propoziția: simplă, dezvoltată, negativă, afirmativă
 3. Lectură/Redactare:
 4. Idee principală. Idee secundară. Temă. Plan simplu de idei. Plan dezvoltat de idei
 5. Textul literar, nonliterar
 6. Tipare textuale: narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, argumentativ
 7. Tipuri de texte: epic, liric, dramatic

Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de caracterizare

Textul dramatic și arta spectacolului

 • Autor, personaj dramatic
 • Rolul indicațiilor scenice
 • Rolul dialogului
 • Actori, decor, costume, lumini, muzică

Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor

 

 1. Alte tipuri de texte: scrisoarea, e-mailul, jurnalul
 2. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirect      

Locurile sunt limitate (maxim 20) și vor fi alocate în ordinea înscrierii.

Tariful pentru participarea la această activitate (20 ore de curs) este de   1500 lei .

Pentru înscriere vă rugăm să completați și să semnați contractul de mai jos și să îl încărcați în formularul de înscriere:

CONTRACT

Pentru înscriere va rugăm să completați formularul de mai jos:

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email gabriela.dragoi@cedlum.ro sau la telefon 0773.724.740

Vă așteptăm cu drag!

Scroll to Top
Visit Us On Facebook